Silná väzba medzi mikroorganizmami a keramikou zabraňuje kolonizácii a infekcii.